Medical Park Hastaneleri

İstanbul Bahçelievler Hastanesi ile Sağlık Uygulama Tebliğ Hükümleri üzerinden anlaşma sağlanmış olup, anılan hastane tarafından üyelerimize son derece uygun bedel karşılığında sağlık hizmeti sunulacaktır. Diğer İllerde bulunan hastanelerde genel indirim oranı % 20 olup, Sağlık Uygulama Tebliğ Hükümleri üzerinden anlaşma sağlanabilmesi için görüşmeler devam etmektedir.

Derneğimiz ile Medical Park Hastaneler zinciri arasında 21.04.2018 tarihinde imzalanan protokolun ayrıntılarına aşağıda yer verilmiştir.

GK güvencesini kullanmayan/olmayan SGK’ nın karşılamadığı işlemlerde KURUM üye ve 1.derece yakınlarına; hastanenin cari fiyatları üzerinden,  SGK güvencesini kullanan KURUM üye ve 1.derece yakınlarına ise; hastane hizmetlerinde hastadan alınan fark ücreti üzerinden, aşağıdaki indirim oranları cetvelinde belirtilen oranlarda indirim uygulanır. İlaç, tıbbi sarf malzeme, özellikli malzeme ve sigorta katılım payı üzerinden indirim uygulanmaz.

İndirim Oranları Cetveli

Geliş Tipi

Hizmet Grupları

Sosyal Güvencesi Olanlar (SGK)

Sosyal Güvencesi Olmayan (Ücretli)

Uzm.Dr İndim %

Öğretim Üyesi İndirim %

Uzm.Dr İndim %

Öğretim Üyesi İndirim %

Ayaktan

Muayene

         % 20

%0

%20

%0

Tetkik ve Tedavi Hizmetleri

%20

%0

%20

%0

Yatarak

Ameliyat/ Medikal Tedavi

%20

%0

%20

%0

Ek Açıklama

Doğum, sünnet, estetik, diş, özel otelcilik hizmetleri ve sigorta katılım payı indirim kapsamı dışındadır.

Yukarıda belirtilen indirim oranları Medical Park Bahçelievler, Medical Park Gebze, Medical Park İzmir, Medical Park Tokat, Medical Park Karadeniz ve Medical Park Trabzon Hastaneleri için geçerli değildir. İlgili hastanelerde uygulanacak indirim oranları aşağıda ayrıca belirtilmiştir.

İndirim Oranları Cetveli (Medical Park Trabzon, Medical Park Karadeniz ve Medical Park Tokat Hastaneleri)

Geliş Tipi

Hizmet Grupları

Sosyal Güvencesi Olanlar (SGK)

Sosyal Güvencesi Olmayan (Ücretli)

Uzm.Dr İndim %

Öğretim Üyesi İndirim %

Uzm.Dr İndim %

Öğretim Üyesi İndirim %

Ayaktan

Muayene

         % 15

%0

%15

%0

Tetkik ve Tedavi Hizmetleri

%15

%0

%15

%0

Yatarak

Ameliyat/ Medikal Tedavi

%10

%0

%10

%0

Ek Açıklama

Doğum, sünnet, estetik, diş, özel otelcilik hizmetleri ve sigorta katılım payı indirim kapsamı dışındadır.

Yukarıda belirtilen indirim oranları Medical Park Tokat, Medical Park Karadeniz ve Medical Park Trabzon Hastaneleri’ nde geçerlidir.

 

İndirim Oranları Cetveli (Medical Park İzmir Hastanesi)

Geliş Tipi

Hizmet Grupları

Sosyal Güvencesi Olanlar (SGK)

Sosyal Güvencesi Olmayan (Ücretli)

Uzm.Dr İndim %

Öğretim Üyesi İndirim %

Uzm.Dr İndim %

Öğretim Üyesi İndirim %

Ayaktan

Muayene

         % 10

%0

%20

%0

Tetkik ve Tedavi Hizmetleri

%10

%0

%20

%0

Yatarak

Ameliyat/ Medikal Tedavi

%10

%0

%20

%0

Ek Açıklama

Doğum, sünnet, estetik, diş, özel otelcilik hizmetleri ve sigorta katılım payı indirim kapsamı dışındadır.

Yukarıda belirtilen indirim oranları Medical Park İzmir Hastanesi’ nde geçerlidir.

 

İndirim Oranları Cetveli (Medical Park Gebze Hastanesi)

Geliş Tipi

Hizmet Grupları

Sosyal Güvencesi Olanlar (SGK)

Sosyal Güvencesi Olmayan (Ücretli)

Uzm.Dr İndim %

Öğretim Üyesi İndirim %

Uzm.Dr İndim %

Öğretim Üyesi İndirim %

Ayaktan

Muayene

         % 15

%0

%15

%0

Tetkik ve Tedavi Hizmetleri

%15

%0

%15

%0

Yatarak

Ameliyat/ Medikal Tedavi

%15

%0

%15

%0

Ek Açıklama

Doğum, sünnet, estetik, diş, özel otelcilik hizmetleri ve sigorta katılım payı indirim kapsamı dışındadır.

Yukarıda belirtilen indirim oranları Medical Park Gebze Hastanesi’ nde geçerlidir.

 

İndirim Oranları (Medical Park Bahçelievler Hastanesi)

               Medical Park Bahçelievler Hastanesi’ nde SGK güvencesini kullanan KURUM üye ve 1.derece yakınlarına; hastane hizmetlerinde hastadan alınan fark ücreti ayaktan tedavi hizmetlerinde SUT 2 işlem bedelinin %200’ ü olarak tahsil edilir, yatarak tedavi hizmetlerinde ise hastadan alınan fark ücreti üzerinden %30 (doğum, sünnet, estetik, diş, özel otelcilik hizmetleri ilaç, yatak ücreti, tıbbi/sarf malzeme bedelleri ve sigorta katılım payı hariç olmak üzere ) indirim yapılır.

             Medical Park Bahçelievler Hastanesi’ nde SGK güvencesini kullanmayan, KURUM üye ve 1. derece yakınlarına; hastane hizmetlerinde hastadan alınan cari fiyatlar üzerinden %30 indirim yapılır.

            Medical Park Bahçelievler Hastanesi’ nde SGK güvencesini kullanan, KURUM üye ve 1. derece yakınlarına; doğum paketleri hizmetlerinde hastadan alınan net ücretler üzerinden %30 indirim yapılır.

            Medical Park Bahçelievler Hastanesi’ nde SGK güvence kapsamı dışında kalan Diş Polikliniği hizmetleri kapsamında yapılan işlemler için, KURUM üye ve 1. derece yakınlarına; hastane hizmetlerinde hastadan alınan cari fiyatlar üzerinden %30 indirim yapılır.

25.04.2018