Vergisel İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

VERGİSEL İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Eser, Hasan Altuncu, Zafer Kütük ve Yusuf Akdağ tarafından kaleme alınmıştır. Çalışmada tek düzen hesap planı çerçevesinde hesapların işleyişi ve vergisel işlemlerin kayıt yöntemleri ayrıntılı şekilde işlenmiştir. Ayrıca ciro primlerinin muhasebeleştirilmesi, özel inşaatlarda vergi ve muhasebe uygulamaları, bağış ve yardımların muhasebeleştirilmesi ile enflasyon muhasebesi gibi özellikli konular eserde yer almaktadır. Eser 17x25 boyutlarında 468 sayfa ve ciltli olarak satışa sunulmaktadır.