Tüzüğün Değiştirilmesi

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

1. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır.

2. Tüzük değişikliği; genel kurul gündeminde yer almışsa veya genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınarak genel kurulda görüşülebilir.

3. Tüzük değişikliği kararı, toplantıya katılan üyelerin üçteiki (2/3) çoğunluğu ile alınır.