Derneğin Feshi ve Mal varlığının Tasfiye Şekli

DERNEĞİN FESHİ VE MALVARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

1. Genel Kurul Kararıyla Fesih:

  • Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.
  • Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.
  • İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmamak üzere fesih konusu görüşülebilir.
  • Derneğin feshi kararının, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

2. Derneğin, Genel Kurul kararıyla fesih veya herhangi bir şekilde sona ermesi halinde tüm mal varlığı;

  • Genel kurulun belirteceği yere devredilir.
  • Genel kurulda yer belirtilmemiş ise "Vergi Müfettişleri Vakfı'na devredilir.