Yönetmelikler

YÖNETMELİKLER

Genel Merkez Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü hükümleri için veya gerekli gördüğü diğer hallerde yönetmelik hazırlayabilir.