Tüzükte Bulunmayan Hükümler

TÜZÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜMLER

Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.