Selami AYDIN

SELAMİ AYDIN

Başkanlık Yaptığı Dönem: 19.10.1996 - 27.04.1998

1966 yılında Karabük'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Karabük'te tamamladı. 1987 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.R Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Zorunlu hizmet kapsamında 1987-1990 yılları arasında Karabük Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde Vergi Memuru olarak görev yaptı. 1990-2007 yılları arasında Ankara'da Vergi Müfettişliği (Vergi Denetmenliği) görevinde bulundu. Vergi Müfettişliği sırasında; Grup (Birim) Okuma Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı, Grup (Birim) Başkan Yardımcılığı ile Vergi Müfettiş (Denetmen) Yardımcılanna yönelik eğitim programlarında muhtelif ders konularında eğiticilik yaptı. Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği Yönetim kurulu Üyeliği, Saymanlık, Genel Sekreterlik ve Başkanlık görevlerinde bulundu. Halen (2007 yılından bu yana) Spor Genel Müdürlüğü'nde İç Denetçi olarak görev yapmakta olup Ankara'da yaşamaktadır.