Nuh IRMAK

NUH IRMAK

Başkanlık Yaptığı Dönem: 01.05.2005 - 15.04.2007

05 Ekim 1969’da Aksaray ili Ortaköy ilçesi Çiftevi Köyünde dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise tahsilini Ankara’da tamamladıktan sonra 1987 yılında ÖSYS sınavları sonucunda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüne kaydoldu. Dört yıllık lisans eğitiminin ardından 1991 yılında buradan mezun oldu. 1992 yılında Maliye Bakanlığı’nın açtığı sınavlarda başarılı olarak Vergi Denetmen Yardımcısı olarak memuriyete başladı. Dört aylık temel eğitimin ardından 1993 yılında Adana Defterdarlığına Vergi Denetmen Yardımcısı olarak atandı. Üç yıllık yardımcılıktan sonra 1995 yılında Vergi Denetmenliğine atandı. 1998 yılında Gelirler Bölge Müdürlüklerinin kurulması ile aynı yıl Adana Gelirler Bölge Müdürlüğüne Vergi Denetmeni olarak atandı. 2003 yılına kadar burada Vergi Denetmeni ve Rapor Okuma Komisyonu üyesi olarak çalıştı. 2003 yılında Ankara Gelirler Bölge Müdürlüğüne yine Vergi Denetmeni olarak atandı. 2004 yılında Ankara Vergi Denetmenleri Büro Başkan Yardımcısı olarak idari göreve getirildi. 30 Nisan 2005 tarihinde yapılan seçimlerin ardından meslektaşlarının teveccühü ile 20. Dönem Vergi Denetmenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Derneğin Genel Başkanlığına seçildi. Aynı zamanda 2005 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Vergi Denetmenleri Büro Başkanı olarak idari görevini sürdürdü. Dernek görevi ile idari görevin birlikte yürütülmesinin zorluklarından dolayı Aralık 2005’de yürütmekte olduğu Büro Başkanlığı görevinden istifa ederek Vergi Denetmenliği görevine geri döndü. Dernek Başkanlığı sırasında 20. Dönem Vergi Denetmenleri Derneği Yönetim Kurulu Mart 2006’da, kamuoyunda geniş yankı bulan  “Başbakanımıza Açık Mektup” başlığı ile gazetelere tam sayfa ilanlar verdi. Bir grup meslektaşın topladığı imzalarla Nisan 2006 tarihinde yapılan derneğin olağanüstü genel kurulunda dernek yönetimine yeniden aday oldu. Bu seçimde de meslektaşlarının teveccühü ile kendisinin de yer aldığı liste seçimleri kazandı ve tekrar Vergi Denetmenleri Derneği Genel Başkanı olarak görevlendirildi. Bir yıllık faaliyetin ardından 14 Nisan 2007’de yapılan Vergi Denetmenleri Derneği olağan genel kurulunda yeniden aday olmadı. Vergi Denetmeni olarak sürdürdüğü kamu görevini 28 Aralık 2007’de Adana ili Seyhan Belediyesine İç Denetçi olarak atanmasıyla farklı bir meslek unvanıyla sürdürdü. 28 Ağustos 2008’de Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’ne İç Denetçi olarak naklen atandı. Daha sonra 18.06.2010 tarihinde Türk Standardları Enstitüsü İç Denetim Birim Başkanlığına İç Denetçi olarak atandı. Kısa süre sonra aynı birime İç Denetim Birimi Başkanı olarak görevlendirildi. Çalıştığı kurumdaki idari ihtiyaçlar nedeniyle 17.05.2011 tarihinde TSE Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığına önce denetçi olarak, daha sonra aynı yerde Başdenetçi olarak görev yaptı. 19.04.2012 tarihinde TSE Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığında Kurul Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 2014 yılında kısa bir süre Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığına vekalet eden IRMAK halen Kurulda Başdenetçi olarak kamu görevine devam etmektedir. Nuh IRMAK halen Siyasallılar Vakfı ve Kamu İç Denetçileri Derneği üyesi olup evli ve beş çocuk babasıdır.

MEZUN OLDUĞU OKULLAR

LİSANS: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü (1991)

YÜKSEK LİSANS: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı (2013)

ALDIĞI EĞİTİMLER

  1. Vergi Denetmenliği Temel Mesleki Eğitim Kursu, (Maliye Bakanlığı- 5.10.1992/17.2.1993)
  2. Memurin Muhakematı ve Disiplin Soruşturması, (Adana Valiliği- 17.10.1994/21.10.1994)
  3. İç Denetçi Eğitim Programı, (İç Denetim Koordinasyon Kurulu- 6. Grup Mart/Mayıs 2008)
  4. Mali Yönetim ve Mali Kontrol, Risk Değerlendirme Yöntemleri, Denetim Türleri ve Teknikleri ve Denetim Raporu Yazım Şekilleri ve Raporlama konulu seminer, (Kamu İç Denetçiler Derneği- 7.6.2008/8.6.2008           
  5. İç Denetçilere Dönük Hizmet İçi Eğitim, (Türkiye Belediyeler Birliği- 02.11.2009/04.11.2009) 

SAHİP OLDUĞU BELGELER

  1. Vergi Denetmenliği Temel Mesleki Eğitim Sertifikası
  2. İç Denetçi Sertifikası
  3. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı