Derneğin Amacı

DERNEĞİN AMACI

1. Vergi Müfettişlerinin birlik ve beraberliğini, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek ve sağlamak

2. Vergi Müfettişlerinin ve mesleğinin yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak amacıyla idari birimlere gerekli başvuruları yapmak ve adli ve idari yargı mercileri önünde dava açmak

3. Mesleki bilgi birikimini ve bilgi paylaşımını artırmak

4. Mesleğin ortak gereksinimlerini gidermek

5. Meslek mensuplarının birbirleri ile ilişkilerinde mesleki kurallar ve etik değerler geliştirmek ve korumak

6. Maliye, ekonomi, muhasebe, hukuk ve diğer bilim dallarında inceleme ve araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak, bu konuda yayınlar hazırlamak

7. Vergi Müfettişlerinin mesleğe alınmaları, eğitimi ve görevi ile ilgili diğer hususlarının belirlenmesine ilişkin yasal düzenlemelerin hazırlanması aşamasında idareye yazılı ve sözlü görüş bildirmek

8. Üyelerin sorunlarının çözümünde her türlü yardımda bulunmak

9. Mesleki konularda kamuya yararlı faaliyetlerde bulunmak.