25. Uluslararası Akademik Konferansı

25. ULUSLARARASI AKADEMİK KONFERANSI

Derneğimizin Akademi Çalışma Grubu yöneticilerinden ve Vergi Raporu Dergimizin Yayın Kurulu üyesi değerli meslektaşımız Dr. Mustafa Göktuğ KAYA, 6-9 Eylül 2016 tarihleri arasında Fransa'nın Paris şehrinde OECD Headquarters’da  (İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Genel Merkezi) düzenlenen 25th International Academic Conference’na (25. Uluslararası Akademik Konferansı) Derneğimizi temsilen katılarak, Prof. Dr. Abdelkader NOUIBAT (University Of Msila, Departement of Management, Faculty Member) başkanlığındaki oturumda ''RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY AFTER THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS (Küresel Finansal Kriz Sonrası Dönemde Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi)'' konu başlıklı bildiriyi sunmuştur.

Kendisine özverili çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulumuz ve tüm meslektaşlarımız adına teşekkür ediyoruz.

05.10.2016