Vergisel Yönleriyle Genel Muhasebe

VERGISEL YÖNLERIYLE GENEL MUHASEBE

Eserde tekdüzen hesap planının sistematiği dikkate alınmıştır. Buna göre, her bir hesap veya hesap grubu bazında vergi mevzuatında yer alan düzenlemelere yer verilmiş, özelgeler ve farklı örnek uygulamalar ile kitap zenginleştirilmiştir. Vergi mevzuatında uygulama farklılıkları, farklılıkların mali tablolara ve işletmelerin beyan ettikleri kurumlar ve gelir vergisine etkileri açık bir biçimde ortaya konulmuştur. Anlatımda izlenen temel yöntem, konunun tüm yönleriyle ele alınması, gereken durumlarda grafik ve şekiller yardımıyla konunun görsel biçimde ortaya konulması, özetlenmesi, her konuda farklı ve güncel örneklere yer verilmesi şeklindedir. Ayrıca bazı bölüm sonlarına eklenen monografiler yardımıyla konuya geniş bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmıştır. 3. baskıda yeni örnek ve monografiler eklenerek kitap daha zengin bir içeriğe kavuşturulmuştur. Eser 16x24 boyutlarında ve 640 sayfa olup ciltli olarak satışa sunulmaktadır.


ONLİNE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN