Örnek Soru ve Açıklamalarla Vergi Kanunları Uygulaması

ÖRNEK SORU VE AÇIKLAMALARLA VERGI KANUNLARI UYGULAMASI

"Çalışmamızda soru içerisinde verilen vergisel olaylarla ilişkili vergi kanunlarına mümkün olduğu kadar temas edilmeye çalışılmıştır. Soruların bir kısmında mükellefin beyan edeceği matrahın hesaplanması istenirken bazı sorular da ise mükellefin vermiş olduğu beyannamenin denetiminin yapılması istenilmiştir. Bu nedenle soruların çözümüne başlanılmadan önce soru sonlarında yer alan yapılması istenenler kısmının okunmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz.
Vergi kanunları hükümleri sıklıkla değişebilmektedir. Son zamanlarda 6728 ve 6770 sayılı Kanunlarla değişiklik yapılan maddelere özellikle yer verilerek güncel olayların nasıl değerlendirilmesi gerektiği açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda çalışmamızda Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinde ve Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden elde edilen kazançlara istisna uygulamasında yapılan değişiklikler ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulamasına ayrıca yer verilmiştir."

Eserimiz 341 sayfa


ONLİNE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN