BDR Tanıtım

BDR TANITIM

Vergi hukuku alanında hem pratikteki sorunlara kısa sürede çözüm sunabilecek bir rehbere hem de her konuyu ayrıntıları ile açıklayan ve yorumlayan kaynak bir esere çok ihtiyaç duyulmaktaydı. Her iki amaca tek bir eserde ulaşılması ise uzmanlığı tartışılmaz bir ekibin ve bu ekibi yazınsal süreçte takip edecek nitelikte koordinatör ve editörlerin kuralları belirlenmiş bir süreçle bir araya getirilmesi ile mümkündür. Bu anlayışla başlanılan çalışmanın, uzmanlığını ispatlayarak vergi müfettiş yardımcılarının eğitiminde görev üstlenmiş otuzdan fazla yazar ve eğitimde ve mevzuatsal çalışmalarda yönetimsel görevler üstlenmiş koordinatör ve editörler eşliğinde belirtilen amaca ulaşması bizleri gururlandırmaktadır.

Yukarıda belirtilen amacın başarılmasındaki zorluk düşünülerek koordinatörlerimiz tarafından yazım kılavuzu oluşturulmuş, kısım koordinatörleri ile yazım ve mevzuat editörü tarafından kontrolü yapılan her metin ayrıca yazarının dışında başka bir yazara okutularak gözden kaçan bir eksiklik olmaması için bütün önlemler alınmış, son olarak tekrar kısım koordinatörleri tarafından kontroller yapılmıştır.

Eserin okuyucular tarafından kolay anlaşılmasına yardımcı olmak ve dikkati yoğunlaştırmak amacıyla görsel belirteçler kullanılmış ayrıca anlamı zenginleştiren örneklere, idari ve yargısal kararlar doğrultusunda uygulamaya ilişkin tecrübeyi arttıracak bilimsel tartışmalara yer verilmiş, her tartışma uygulayıcıya doğru yönü göstereceğine inandığımız görüşümüz ile bitirilmiştir. Bu açıdan bakıldığında eserin hem bir rehber hem de bir yorum kitabı niteliği taşıdığı açıktır.

Rehberlik özelliği tartışılmaz olan eserin yorum kitabı olarak da kullanılabilecek niteliği taşıması, çok geniş bir okuyucu kitlesinin eserden faydalanması imkânını doğurmaktadır. Vergi hukukunun uygulayıcıları kitabı rehber olarak kullanabilecektir. Ayrıca teorik bilgiyi kazanırken pratiğe ilişkin tecrübeyle tanışmak isteyen vergi hukuku öğrencilerinin eseri tek kaynak olarak benimseyeceğine inanıyoruz.

Vergi Müfettişlerinin imzası niteliğindeki Beyanname Düzenleme Rehberinin masanızda yer alması mesleğimizin temsili açısından çok önemli bir hizmettir.

Saygılarımızla

 

Kemal Serkan KESKİN

Vergi Müfettişleri Derneği