Devlet Denetim Elemanları Derneği Ziyareti
Ekim 2, 2021
by

Devlet Denetim Elemanları Derneği Ziyareti

Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Sayın Ahmet Halis BAŞLİ ve Genel Sekreter Sayın Talha DEMİRTAŞ Devlet Denetim Elemanları Derneği’ni  (DENETDE) ziyaret ederek bakanlıkların ve genel müdürlüklerin teftiş kurullarında görevli denetim elemanları ile bir araya geldi. Ziyarette en temel ve en önemli sorunlarımız arasında yer alan harcırah ve özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda birlikte hareket etme kararı alındı. Ev sahipliği ve misafirperverlikleri vesilesiyle DENETDE Genel Başkanı Mülkiye Başmüfettişi Sayın Ali Alper ORKUN ve diğer denetim elemanlarına teşekkür ederiz.