GÜVEN HASTANESİ

Teklif Detayları

İş bu protokolde VERGİ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ üyeleri ve çalışanları ile bunların birinci derece yakınlarının,  GÜVEN HASTANESİ’nde alacakları sağlık hizmetlerinde;  kendilerine özel olarak sunulan indirimli fiyat ve avantajlar belirlenmiştir. Kuruma özel indirimli fiyatlar ve avantajlardan yararlanabilmek için Kurum tarafından verilmiş kimlik belgesinin ibrazı yeterli olacaktır.

Tel: 444 9 494
Adres: Kavaklıdere, Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Şımşek Sokak No:29, 06540 Çankaya/Ankara

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) İLE ANLAŞMALI BRANŞLARDA

A-) Hastanenin SGK ile anlaşmalı olduğu bölümlerde verilen yatarak tedavi ve ameliyatlar aşağıda belirtilmiştir.

     Koroner Anjio ve Stent Uygulaması

     Kalp ve Damar Cerrahi Ameliyatları

     Onkoloji – Kanser Tedavisi

     Organ Nakli – Karaciğer ve Böbrek Transplantasyonu

B-) Bu bölümlerde ayaktan muayene, teşhis işlemlerinde ve tüm ameliyatlarda Hastanenin belirleyeceği ilave ücretler uygulanacaktır. Bu ilave ücretlere ek olarak SGK’na iletilmek üzere katılım payı alınmaktadır. İlave ücretler ve katılım payları için önceden bilgi alınmalıdır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) İLE ANLAŞMALI OLMAYAN BRANŞLARDA

A-) Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olmayan bölümlerde aşağıda belirtilen fiyatlandırma usul ve esaslarına göre hizmet verilecektir.

 

Hizmetler Ücretlendirme
Öğretim Üyesi / Uzman Doktor Muayenesi Cari – %50
Operasyon, Hasta Takibi, Klinik Teşhis ve Tedaviler TTB x 1,1
Diş Hizmetleri (Malzeme, İlaç ve Dışarıdan Alınan Hizmetler Hariçtir) Cari – %10
Tahlil, Röntgen, Ultrason ve Nükleer Tıp  TTB – %15
Fizik Tedavi ve Rehabilitayon Hizmetleri (FTR)  TTB
MR (Magnetik Rezonans), BT (Bilgisayarlı Tomografi)  TTB – %15
Sağlıklı Beslenme ve Diyetetik Cari – %10
İlaç Kupür bedeli
Sarf Malzemesi Cari Fiyatlar
Check-up Paketleri Cari – %10
Tek Yataklı Özel Oda, Yemek ve Hemşirelik Hizmetleri* SB – %10

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

TTB: Türk Tabipler Birliği Fiyat Tarifesi

SB: T.C. Sağlık Bakanlığı Yatak Ücretleri

*Refakatçi kalması halinde %50 ilave edilir.

B-)  Güven Sağlık Grubu kadrolu doktorları tarafından gerçekleştirilen Doğum Paket Fiyatlarından aşağıda belirtilen oranlarda indirim uygulanacaktır.

Doğum paketleri (Bebek yeni doğan muayenesi, ABR işitme testi, topuk kanı, sarılık aşının ilk dozu, kan grubu testi ve TSH dahildir) İndirim Oranı
Normal Doğum (1 gün yatış) Cari – %10
Sezaryen (2 gün yatış) Cari – %10