I. Ulusal Vergi Yargısı Paneli
Haziran 21, 2020
by

I. Ulusal Vergi Yargısı Paneli

I. Ulusal Vergi Yargısı Panelimizin sayfasına gitmek için tıklayınız…

I. ULUSAL VERGİ YARGISI PANELİ

Değerli meslektaşlarımız,

Kamu hukukunun en zor dallarından biri olan vergi hukuku alanında karar verme sorumluluğunu alarak çok önemli yetkilerle donatılmış, vergi
kabahatlerinin hem savcısı hem hakimi pozisyonundaki, vergi suçlarına ilişkin iddianamenin hazırlanmasında birinci derece etkili 10.000’ e yakın Vergi Müfettişini temsil eden ve 5.000’ e yakın üyesi olan Derneğimizin, çok önemli ve geleneksel hale gelecek organizasyonlara imza atarak ülkemizin sorunlarının çözümünde öncülük etmesi gerektiğine inanıyoruz.

Ayrıca bu yıl boyunca ‘VERGİ DENETİM KURULUNUN KURULUŞUNUN 5. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ’ çerçevesinde birçok ziyaret ve organizasyon gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Bu kapsamda 1 Mart 2016 tarihinde Antalya’ da Akra Barut Otelde saat: 9.00’ da başlaması planlanan ve Dernek tarihimizin en kapsamlı organizasyonu olacak “1. ULUSAL VERGİ YARGISI PANELİ” için çalışmalarımız hızla sürmektedir.

Vergi yargısı ve vergi incelemesinin bir bütün olduğu anlayışından hareketle sorunların tartışılacağı Panelde 5 ayrı kamera ile çekim yapılacak olup panelimiz, Youtube kanalımızdan da canlı olarak yayınlanacaktır. Ayrıca katılmak isteyen tüm üyelerimiz gün içerisinde Panel etkinliklerinden
faydalanabilecektir.

Vergi ceza hukukunun doktrindeki en önemli kalemleri ile vergi yargısının temyiz organlarında karar alıcı pozisyonunda görev yapan yüksek yargı mensupları, panele konuşmacı olarak katılım gerçekleştireceklerini belirterek konuşma yapmak istedikleri konuları komitemize iletmişlerdir. Meslektaşlarımızın da panelist olarak katılacağı organizasyonun konuşmacı listesi şöyledir:

– Prof. Dr. Billur YALTI

– Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ

– Prof. Dr. Ersan ÖZ

– Prof. Dr. Mehmet YÜCE

– Dr. Bumin DOĞRUSÖZ

– Hanefi KESKİN (Yargıtay 11. Ceza Dairesi Üyesi)

– Atanur EROL (İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi)

– Tamer Gündoğdu (Antalya Grup Başkanı)

– Serdar KILIÇ (Vergi Müfettişi)

Mesleğimizin temsili açısından önemi çok büyük olan ve ülkemizin sorunlarının çözümünde öncü olma iradesini ortaya koyan bu tür organizasyonları devam ettirme kararlılığımızı belirtir, tüm üyelerimize ve Antalya Grup Başkanı ile Grup Başkan Yardımcılarına organizasyondaki katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

28.02.2016