VDK 5, VDK6 Yetki Sınavları
Haziran 21, 2020
by

VDK 5, VDK6 Yetki Sınavları

VDK 5, VDK6 YETKİ SINAVLARI

Değerli üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere, 5. ve 6. dönem meslektaşlarımız için yetki sınavı yapılmıştır. Maalesef yapılan sınav adındaki işlemin bilgiyi ölçmekle alakası olmadığı gibi, meslektaşlarımızın büyük emeklerle kazandığı mesleği alınlarının teriyle hak ettikleri yetkiyi, birçok meslektaşımızın ülkesine daha etkili hizmet sunacağı bir aşamaya geçmesinin kutlanacağı şölene dönüşmesi gereken bir prosedürü yeterlilik sınavı haline dönüştüren en hafif tabiriyle yetersiz ‘YETKİ’ sınavları yapılmaktadır. İptal edilen sorular olmasa neredeyse bütün meslektaşlarımızın başarısız sayılması gerektiği gibi bir sonuç çıkacaktır. Sınavlara giren meslektaşlarımızın ve sınava girmeyen bizlerin ortak kanaati;

  • Yapılan sınavlar bilgi ve çalışmayı ölçmeyen, sınav psikolojisinin dikkate alınmadığı sınavlardır.
  • Sınavların soru ve cevaplarının yayınlanmaması itiraz yollarını kapatmış hak arama hürriyetini engellemiştir.
  • Sınav kendi içinde adaletsiz hazırlanmış, sorular meslek hayatında karşılaşılabilecek unsurlardan ziyade tuzağa düşürülmek amacıyla uç noktalardan seçilmiştir.
  • Sınav soruları akışkan ve yalın bir dille hazırlanmamıştır. Bir test sınavı için çok uzun sorular seçilmiştir. Sorularda kullanılmayan öncüller bulunmaktadır. Yanlış bir soru için harcanan zamanın, doğru bir soru için harcanan zamandan çok daha fazla olduğu göz ardı edilmektedir. Hatalı sınav soruları ile sınavda uğraşmak zorunda olan Müfettişler için oluşan zaman kaybı hiçbir zaman dikkate alınamayacaktır. Ancak bu sınav psikolojisini doğrudan etkileyen bir nedendir. Zaman kısıtlaması ve sınav stresini arttıran yanlış sorulara harcanan zaman sınavın geçerliliğini etkileyecek düzeydedir.
  • Sınavların bir öğrenme yolu hususu olduğu dikkate alınmamıştır. Adayların düşebileceği tuzakların tümü sorulara eklenmiş ve cevap şıklarında adayların yanlışa yönelmesini sağlamak için her türlü hata hesaplanarak cevap şıkları bu şekilde yerleştirilmiştir. Hatta düşülebilecek yanlışlar daha önceki şıklara yerleştirilerek adayın yanlış şıkkı işaretlemesi garantilenmeye çalışılmıştır.
  • “Sınav bilimi” ve “Sınav Psikolojisi” üzerine eğitimi olmadığını bilinen komisyonca hazırlanan ilgili sınav nedeniyle adaylar mesleki bilgilerinin ne seviyede olduğunu doğru şekilde tespit edememiş, eksiklerini belirleyememiştir. Bu nedenle kalan yardımcılık sürecinde hangi konularda daha gayretli olmaları gerektiği konusunda isabetli bir çalışma planı yapamayacaklardır.

Bu tespitlerin ardından sınavların amacını unuttuğuna inandığımız sınav komisyonlarına ve Vergi Denetim Kurulu yöneticilerine bazı hatırlatmalarda bulunulmasının mesleğimizin geleceği açısından çok önemli olduğu düşünüyoruz.

1- Sınavlar meslektaşlarımızın mesleki aidiyetlerini ve kurumsal aidiyetlerini zedelemektedir. Kaç yıllık olursa olsun bu sınava giren bir meslektaşımız kurumun kendisini istemediği duygusuna kapılır. Bilgi mi önemli aidiyet duygusu mu? Hukuk biliminde pozitif hukuk yani uygulamadaki mevzuat hiçbir zaman kurumdan eleme yapılacak kadar önemli kılınamaz. Özellikle test sınavı gibi uygulamaya ilişkin bilgiyi ölçmesi çok bir sınav yönteminin bu konuda başarıyı ölçmesi mümkün görülmemektedir. Pozitif hukuk her zaman değişir. Pozitif hukuk bu kadar önemli olsaydı yürürlükteki mevzuatın yarın değişmesi durumunda (ki bu sene birçok kanunun baştan sona değişmesi gündemde) herkesin meslekten ayrılması gerekirdi. Yukarıda eksiklikleri sıralanan bir sınav sadece meslektaşlarımızın aidiyet duygusunu zedeler.

2- Yetki sınavı inceleme bilgisinin ölçülmesi ve meslektaşlarımızın uygulama becerilerini ölçmek için yapılmalıdır. Elemek için değil. Sınav soruları bunun aksini göstermektedir. Refakat değerlendirmelerinden tam not alan bir Müfettiş çeldirici sorularla dolu bir sınavdan düşük not aldı diye meslekten men edilmeye bir adım daha yaklaşmaktadır. Sınavı tasarlayanların amacı nedir? Bir kurum Müfettiş kazanmaya değil kaybetmeye çalışıyorsa ancak bu şekilde bir sınav yapar. Sınavda başarı barajını geçenlerinde kurumla aidiyet duyguları zedelenmiştir. Gözle görülemeyen, kaybı hissedilmeyen ancak telafisi zor kayıplar vermekteyiz. Bu motivasyon ve aidiyet duygusundaki kayıp etkisini yıllar içinde gösterecektir.

3- Sorular açıklanmadığı gibi hatalı olduğu iddia edilen sınav soruları ile hatalı sınav soruları da açıklanmamaktadır. Sonuçta başarısız bir kişinin meslekten men edilmesi gibi bir ihtimal vardır. Amaç sınav sonuçlarının doğru bir hedefe yönelmesiyse, hiçbir hatalı sorununun kalmaması gerekir. Hatta ek bir komisyon kurulup itirazların bu komisyon tarafından tekrar değerlendirilmesi doğru bir uygulama olacaktır. Sınava giren meslektaşlarımızın en önemli şikayeti adaletsiz, öngörülemeyen, haklarını arayamadıkları bir sürece muhatap kılındıkları hususundadır. Bu durumu görmezden gelmek kurumsal başarıyı ve güvenilirliği zedeleyecektir.

Hedefimiz Vergi Denetim Kurulu’ nun kuruluşundan itibaren aramıza katılan bütün meslektaşlarımıza kutsal mesleğimizin inceliklerini öğretmek, tüyü bitmemiş yetimin hakkını her koşulda arayacak nitelikte mesleğine bağlı Müfettişler yetiştirmektir. Bizim mesleğimizin özü sadece bilgi değildir. Doğruluk ve cesaret her zaman bilgiden önce aranması gereken niteliklerdir. Bu niteliklerle donanarak mesleklerini ifa etmeleri için Kurul yönetimine çok önemli görevler düşmektedir. Önemli olan aidiyet duygusudur: Ülkesine, devletine, mesleğine ve göreve olan bağlılık, her koşulda ve şartta doğruyu arama ve uygulama cesareti. Yukarıda sayılan eksikliklerle bezenmiş bir sınavın bu amaca hizmet etmediği açıktır.

27.04.2016